HMS JAŚMIN - System Zarządzania Walką Korpusu, Dywizji, Brygady i Pułku

HMS JASMIN kontenerowa pl

HMS JAŚMIN w wersji kontenerowej (aparatowni, także z wykorzystaniem MMSD, zwany również Zintegrowanym Węzłem Teleinformatycznym JAŚMIN - ZWT JAŚMIN) jest kompleksowym i sieciocentrycznym systemem zarządzania walką szczebla operacyjnego i taktycznego (korpusu, dywizji, brygady i pułku) lub działaniami np. ratowniczymi (ang. HMS - Headquarters Management System). Rozwiązanie to jest jednym z głównych komponentów Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN. Stanowi innowacyjną mobilną infrastrukturę teleinformatyczną stanowisk dowodzenia najwyższego i średniego szczebla. Przeznaczony jest głównie do budowy systemów wsparcia dowodzenia i łączności, w przypadku sił zbrojnych na szczeblu: operacyjnym i taktycznym. Składa się z urządzeń oraz specjalistycznego oprogramowania, zabudowanych w kontenerze szczelnym elektromagnetycznie, posadowionym na pojeździe. Aparatownia JAŚMIN może występować również jako rozwiązanie autonomiczne.

W większości przypadków HMS JAŚMIN w wersji kontenerowej może składać się głównie z:

Kontener szczelny elektromagnetycznie, produkowany dla potrzeb HMS JAŚMIN w wersji kontenerowej, spełnia wymagania bezpieczeństwa teleinformatycznego na przetwarzanie informacji niejawnych do klauzuli TAJNE włącznie.

HMS JASMIN przenosna pl

HMS JAŚMIN w wersji przenośnej (zwany również Zintegrowanym Węzłem Teleinformatycznym JAŚMIN - ZWT JAŚMIN) jest kompleksowym i sieciocentrycznym systemem zarządzania walką szczebla operacyjnego i taktycznego (korpusu, dywizji, brygady i pułku) lub działaniami np. ratowniczymi (ang. HMS - Headquarters Management System). Rozwiązanie to jest jednym z głównych komponentów Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN. Stanowi innowacyjną mobilną infrastrukturę teleinformatyczną stanowisk dowodzenia najwyższego i średniego szczebla. Przeznaczony jest głównie do budowy systemów wsparcia dowodzenia i łączności, w przypadku Sił Zbrojnych na szczeblu: operacyjnym i taktycznym. Składa się z urządzeń oraz specjalistycznego oprogramowania, przeznaczonych do eksploatacji głównie w budynkach, namiotach oraz kontenerach. HMS JAŚMIN w wersji przenośnej może także występować jako rozwiązanie autonomiczne.

W większości przypadków HMS JAŚMIN w wersji przenośnej może składać się głównie z:

Wszystkie urządzenia HMS JAŚMIN w wersji przenośnej umieszczane są w opakowaniach transportowych.

Główne funkcjonalności HMS JAŚMIN:

HMS JAŚMIN w wersji kontenerowej i przenośnej, w zależności od potrzeb wynikających z miejsca zastosowania w mobilnym (polowym) systemie teleinformatycznym, składa się głównie z następujących zasadniczych urządzeń, których jedna z wersji przedstawiona jest poniżej.

Na wyposażeniu HMS JAŚMIN, w zależności od ukompletowania, mogą znajdować się ponadto: zestawy komputerowe stanowiska pracy, telefony IP, telefony IP bezprzewodowe, moduły GPS, urządzenia wideokonferencyjne IP, a także polowe kable światłowodowe oraz skrętkowe kable wzmocnione.
 

 

Przykłady praktycznego wykorzystania HMS JAŚMIN obrazują poniższe ilustracje oraz film.

 

HMS JAŚMIN (w tym jego główne komponenty sprzętowe i programowe) był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany, m.in.: