System Bezpiecznej Wymiany Informacji (SBWI – SARON)

SBWI SARON

 

System Bezpiecznej Wymiany Informacji (zwany także SBWI lub SARON) jest jedynym tego typu polskim, dojrzałym i systematycznie rozwijanym rozwiązaniem, stanowiącym rozproszony zbiór specjalistycznych produktów programowych oraz sprzętowych. Służy głównie do rozległej, szybkiej oraz bezpiecznej wymiany informacji inicjujących i raportujących zwłaszcza określone, pożądane i niezbędne działania w służbach publicznych, np. w zakresie obrony narodowej i/lub zarządzania kryzysowego. System ten jest z powodzeniem eksploatowanym w ważnych agendach rządowych, jednostkach oraz instytucjach im podległych, w tym w resorcie ON, gdzie od 2004 r. funkcjonuje pod skróconą nazwą SARON. Rozwiązanie to jest wykorzystywane zwłaszcza do wyjątkowo specjalistycznej (automatycznej) wymiany informacji (także między służbami dyżurnymi), w tym: grupowego (instytucjonalnego oraz osobowego) powiadamiania i alarmowania (np. o aktualnych zagrożeniach) oraz raportowania o działaniach podejmowanych w tym zakresie i ich rezultatach. Produkt ten idealnie wpisuje się również w potrzeby alarmowania i przekazywania informacji dla nowo powstających struktur Obrony Terytorialnej, a także innych jednostek i instytucji sektora publicznego, m.in. sztabów zarządzania kryzysowego, w tym: Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej itd. Istotnie uzupełnia on gotowe narodowe rozwiązania Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN (SPT JAŚMIN) i Zintegrowanych Węzłów Teleinformatycznych KTSA (ZWT KTSA).

Główne funkcjonalności SBWI:

W skład SBWI wchodzą następujące elementy programowe i infrastrukturalno-sprzętowe:

Ideę funkcjonowania, przykładowe zastosowanie i możliwości SBWI w SZ RP oraz innych służbach publicznych przedstawiają poniższe ilustracje.

Przykładowe wyposażenie oraz praktyczne wykorzystanie SBWI przedstawiają poniższe ilustracje.

SBWI (w tym jego główne komponenty sprzętowe i programowe) był wyróżniany i nagradzany, m.in.: