System Zarządzania KTSA

System Zarządzania KTSA przeznaczony jest głównie do zarządzania i monitoringu wszystkich modułów (urządzeń KTSA) w rozległej sieci teleinformatycznej typu WAN. Może występować również jako rozwiązanie autonomiczne i pracujące samodzielnie. Zapewnia on m.in.:

W skład Systemu Zarządzania KTSA wchodzi następujące oprogramowanie użytkowe: