System Zarządzania Zasobami Telekomunikacyjnymi KTSA (w tym ZWT JAŚMIN)

System Zarządzania Zasobami Telekomunikacyjnymi KTSA

System Zarządzania Zasobami Telekomunikacyjnymi KTSA (w tym ZWT JAŚMIN) oparty jest o oprogramowanie, które służy do zarządzania i monitoringu pracy urządzeń wchodzących w skład m.in. wymienionych Zintegrowanych Węzłów Teleinformatycznych. Narzędzie to wykorzystuje m.in. protokoły: TCP (Transfer Control Protocol), IP (Internet Protocol), UDP (User Datagram Protocol) oraz SNMP (Simple Network Management Protocol), stosowany do nadzorowania pracy sieci.

System Zarządzania Zasobami Telekomunikacyjnymi KTSA

Do zasadniczych funkcji systemu należy zaliczyć m.in.:

System Zarządzania Zasobami Telekomunikacyjnymi KTSA

System Zarządzania Zasobami Telekomunikacyjnymi KTSA