Wyróżnienia i nagrody

TELDAT oraz jego liczne rozwiązania były wielokrotnie wyróżniane i nagradzane m.in. podczas międzynarodowych przedsięwzięć targowych:

Powyższe wyróżnienie po raz pierwszy trafiło do cywilnej osoby prywatnej i zostało przyznane na wniosek: sejmowej Komisji Obrony Narodowej, resortu ON, Sztabu Generalnego WP, Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Rodzajów Sił Zbrojnych i podległych im struktur, a także Organizatora i Użytkowników wojskowych systemów dowodzenia i łączności.