Współpraca

Od wielu lat spółka TELDAT ściśle współpracuje głównie z:

 

Ponadto w zakresie współpracy naukowo-badawczej współdziała zwłaszcza z: