Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

aktualności

tu jesteś: strona główna > aktualności 2014 > 2014.09.01-04

Aktualności 2014

 

2014.09.01 - 04

 

Z satysfakcją informujemy, że podczas tegorocznej edycji MSPO w Kielcach zostaliśmy laureatem najwyższej i najbardziej prestiżowej Nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, którą nagradzany jest głównie produkt najlepiej służący podniesieniu poziomu bezpieczeństwa żołnierzy Sił Zbrojnych RP (potwierdzenie tego znajduje się na stronie www.mspo.pl). Przyznana ona została za innowacyjne, unikalne i niespotykanie szeroko oddziaływujące rozwiązanie (głównie w zakresie: detekcji oraz informacyjno-alarmowym) – Automatyczny Sygnalizator Skażeń PROMETHEUS zintegrowany z JAŚMINEM-Systemem Systemów. Zostało ono opracowane i wykonane przy współudziale firmy PIMCO z Warszawy oraz WAT.

 

 

Powyższe rozwiązanie powstało głównie z myślą o skutecznym wykrywaniu i przeciwdziałaniu najgroźniejszym zagrożeniom dla ludzkości i całego otoczenia, w tym żołnierzy, ich uzbrojenia i wyposażenia. Po raz pierwszy w Polsce daje ono możliwość m.in.: zautomatyzowanego generowania, rozległego i szybkiego przesyłania oraz zobrazowania na cyfrowych podkładach mapowych informacji o zagrożeniach nuklearnych, chemicznych, biologicznych i radiologicznych. Stąd może być efektywnie wykorzystane w Siłach Zbrojnych oraz w Zarządzaniu Kryzysowym. W tym pierwszym przypadku może m.in. skutecznie pozyskiwać, przetwarzać i automatycznie dystrybuować informacje o wymienionych istotnych zagrożeniach na wszystkie szczeble dowodzenia wojsk własnych i sojuszniczych (do pojedynczego żołnierza włącznie), np. poprzez przesyłanie ustandaryzowanych raportów NATO typu CBRN (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear). Realizację tych ważnych procesów w strukturze wojska umożliwiają zwłaszcza zunifikowane i wzajemnie spójne następujące rozwiązania JAŚMINA-Systemu Systemów:

  • HMS JAŚMIN – System Zarządzania Komponentami/Modułami Bojowymi, w tym wchodzący w jego skład Węzeł Teleinformatyczny szczebla operacyjnego i taktycznego, zintegrowany także z PROMETHEUSEM;

  • BMS JAŚMIN – System Zarządzania Walką Szczebla Taktycznego, w tym wchodzący w jego skład pojazdowy Węzeł Teleinformatyczny, zintegrowany również z PROMETHEUSEM;

  • DSS JAŚMIN – System Zarządzania Walką Poziomu Indywidualnego Żołnierza, w tym także jego personalny Węzeł Teleinformatyczny, zintegrowany z osobistym detektorem skażeń;

  • WPJ (Web Portal JAŚMIN) – umożliwia m.in. szybkie zobrazowanie omawianych istotnych zagrożeń w Połączonym Obrazie Sytuacji Operacyjnej (POSO).

 

Jednocześnie nadmieniamy, że rozwiązania JAŚMINA od wielu lat są nagradzane i wyróżniane na międzynarodowych przedsięwzięciach targowych. Najistotniejsze nobilitacje w tym zakresie są przedstawione w zakładce: O FIRMIE.

 

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash