Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

aktualności

tu jesteś: strona główna > aktualności 2014 > 2014.06.30

Aktualności 2014

 

2014.06.30

 

Bogaty zbiór komponentów Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN w dniach 2-19.06.2014 r. był kolejny raz z dużym sukcesem i w szerokim zakresie (na pewno najszerszym z polskich systemów) wykorzystywany oraz testowany podczas ćwiczenia NATO CWIX 2014 i przeszedł wszystkie zaplanowane sprawdzenia. W przedsięwzięciu tym znakomicie odegrały swoją rolę głównie: HMS JAŚMIN (wraz z SWD C3IS JAŚMIN), BMS JAŚMIN, CID JAŚMIN, Web Portal JAŚMIN, VIS JAŚMIN oraz Terminale Taktyczne produkcji TELDAT. Wymienione rozwiązania, zawierające specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie platformy JAŚMIN, były testowane w następujących obszarach:

  1. Operacyjnym, w ramach rozgrywanego scenariusza operacyjnego, w którym brały udział systemy kilkunastu krajów, w tym HMS JAŚMIN i Web Portal JAŚMIN na szczeblu brygady oraz BMS JAŚMIN na poziomie batalionu.

  2. Z przyjemnością stwierdzamy, iż:

  • pierwszy z wymienionych systemów (HMS JAŚMIN) był kluczowym elementem realizacji wymienionego scenariusza i stanowił swoisty punkt łączący wszystkie systemy brygad wchodzących w skład dywizji, w zakresie transformacji danych pomiędzy blokami MIP, ponieważ jako jedyny posiadał zdolność integracji systemów pracujących w niekompatybilnych wersjach wskazanych bloków tego międzynarodowego programu. Nadto:

  • bardzo sprawnie wymieniał on dane z polskim batalionem przy użyciu unikalnego protokołu BRM, wytworzonego przez inżynierów TELDAT,

  • z dużym powodzeniem kolejny raz współpracował na poziomie dywizji z integratorem systemowym Web Portal JAŚMIN ze szczególnym nastawieniem na wytwarzanie dokumentów rozkazodawczych i integrację z SWD C3IS JAŚMIN, stanowiącym jeden z głównych komponentów programowych JAŚMINA;

  • trzeci z wymienionych systemów (BMS JAŚMIN) jako jedyny w całym ćwiczeniu był zdyslokowany w pojeździe oraz wykorzystany w ruchu i co ważne operował w dużych odległościach od miejsca rozgrywania wskazanego przedsięwzięcia.

W ramach omawianego scenariusza operacyjnego rozwiązania JAŚMINA kolejny raz, również z powodzeniem, współpracowały także z systemami symulacyjnymi i treningowymi, biorącymi udział w NATO CWIX 2014, których zastosowanie m.in. umożliwia efektywne i bezkosztowe szkolenie załóg pojazdów. W tym miejscu warto nadmienić, że systemy JAŚMINA jako jedyne realizują współpracę z systemami symulacji już od 2012 r., w tym NATO: Sim2C2 (Simulation to C2 Interoperability testing), NATO - FLAMES (FLexible Analysis and Mission Effectiveness System), NATO LVC (Live Virtual and Constructive simulations suite).

  1. Funkcjonalnym, w którym po raz kolejny z sukcesem przeprowadzono sprawdzenie interoperacyjności SWD C3IS JAŚMIN, zwłaszcza standardów zaimplementowanych w ramach jego Zestawu Usług: MIP B2, MIP B3 i 3.1 (w tym transformacji B2<->B3, NFFI IP1, IP2, SIP3 [np. FFI], ADatP-3 11C/F, 12.2, 13.1, NVG 1.5, BRM, LINK16 - JREAP C, Link16 - SIMPLE oraz VMF);

  2. Mobilnym, w którym – jak wspomniano wyżej – kolejny raz z powodzeniem bardzo intensywnie był wykorzystywany BMS JAŚMIN wraz z Terminalami Taktycznymi. Było to jedyne tego typu rozwiązanie, które już od 2012 r. jest używane w działaniu dynamicznym omawianego ćwiczenia. Istotnym jest także to, iż ponownie wiarygodnie potwierdziło ono zdolność współpracy z systemami symulacyjnymi i treningowymi, bezpilotowymi statkami powietrznymi i żołnierzami działającymi w terenie.

  3. Serwera Identyfikacji Bojowej, w którym po raz kolejny wykorzystano CID JAŚMIN. W tym roku po raz pierwszy w ramach ćwiczenia NATO CWIX z powodzeniem wykonano testy implementacji kluczowego scenariusza pracy tego serwera, zdefiniowanego w ADatP-37. Uzyskanie tej interoperacyjności jest szczególnie istotne, gdyż umożliwia wymianę informacji między wojskami lądowymi a siłami powietrznymi, zgodnie z obowiązującymi standardami w NATO. Podkreślenia wymaga fakt, iż CID JAŚMIN przejął od systemów NATO oraz amerykańskiego część obowiązków związanych z tłumaczeniem wiadomości pomiędzy formatami NFFI oraz FFI i na odwrót.

Wszystkie użyte w trakcie powyższego przedsięwzięcia komponenty programowe i sprzętowe JAŚMINA po raz kolejny potwierdziły, iż posiadane przez ten system zdolności i funkcjonalności w pełni wpisują się w cele osiągania zdolności sieciocentrycznych i interoperacyjnych, określonych m.in. przez SZ RP. Nie byłoby to możliwe – co podkreślamy z całą mocą – bez pełnej unifikacji komponentów składowych i wszystkich zastosowanych rozwiązań technologicznych JAŚMINA, co kolejny raz w pełni zademonstrowano i sprawdzono w sposób praktyczny w wymienionym ćwiczeniu. Powyższe przedsięwzięcie dobitnie udowodniło również, iż inne wyłącznie pojedyncze krajowe rozwiązania w tym zakresie nie są tak dojrzałe, spójne oraz kompleksowe (nie dysponują m.in. spójnym zestawem usług dedykowanych na różne szczeble dowodzenia jak: HMS, BMS i DSS) i nie posiadają tak szerokiego spektrum możliwości jak JAŚMIN, który od dawna jako jedyne tego typu polskie rozwiązanie jest systemem systemów.

 

Logo CWIX

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash