Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

aktualności

tu jesteś: strona główna > aktualności 2011 > 2011.10

Aktualności 2011

 

2011.10

 

W miesiącu październiku 2011 r. nasi inżynierowie w trakcie niżej wymienionych konferencji, zaprezentowali liczne referaty swojego autorstwa, dotyczące najnowszych rozwiązań zaimplementowanych technologii oraz możliwości ich zastosowania. Były one wygłaszane w dniach:

 

  • 17-18.10.2011 r. podczas konferencji MCC 2011 (Military Communication and Information Systems Conference) w Amsterdamie na temat:

 

- „Command and Control Portal as a unified way of collaboration of different staff cells in army headquarters on operational level as well as cooperation with external civil organisations”
(„Portal systemu wspomagania dowodzenia jako sposób współpracy różnych komórek sztabu szczebla operacyjnego oraz kooperacji z zewnętrznymi organizacjami cywilnymi”),

- „Reliable and effective management of hardware and software in battlefield environment”
(„Prosty i efektywny sposób zarządzania konfiguracją urządzeń i usług na polu walki”),

- „Safe exchange of information for Civil-Military Operations”
(„Bezpieczna wymiana informacji dla Operacji Cywilno-Militarnych”);

 

  • 19-21.10.2011 r. podczas XIX Konferencji Naukowej Automatyzacja Dowodzenia w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie na temat: „Portal systemu wspomagania dowodzenia jako sposób współpracy różnych komórek sztabu szczebla operacyjnego oraz kooperacji z zewnętrznymi organizacjami cywilnymi”.

 

W trakcie ww. konferencji prezentowane przez naszych specjalistów referaty wzbudziły duże zainteresowanie wśród goszczących ekspertów, czego potwierdzeniem była ich wysoka frekwencja oraz liczba zadawanych pytań, szczególnie w zakresie wykorzystywanych technologii, a także możliwości współpracy naszych rozwiązań z innymi systemami.

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash