Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

aktualności

tu jesteś: strona główna > aktualności 2011 > 2011.09.09 - 22

Aktualności 2011

 

2011.09.09 - 22

 

W dniach 09 - 22.09.2011 r. podczas kolejnej tegorocznej edycji Międzynarodowych Warsztatów Interoperacyjności pk.: Combined Endeavor (aktualnie największego na świecie przedsięwzięcia wojskowego w zakresie interoperacyjności systemów dowodzenia i łączności, organizowanego przez Dowództwo Wojsk Amerykańskich w Europie), po raz siódmy nasze rozwiązania, głównie Sieciocentryczna Platforma Teleinformatyczna JAŚMIN (w tym jej moduły: HMS i BMS), były z ogromnym powodzeniem szeroko wykorzystywane (m.in. jako referencyjne), a także testowane na szczeblu operacyjnym oraz taktycznym i zostały bardzo wysoko ocenione przez organizatorów omawianego przedsięwzięcia, jego uczestników oraz wizytujące delegacje.

combined endeavor

W trakcie przedmiotowego przedsięwzięcia JAŚMIN udostępniał swoje zasadnicze i wyspecjalizowane usługi oraz funkcjonalności bezpośrednio bądź pośrednio dla 37 uczestniczących komponentów narodowych (reprezentujących kraje NATO i Partnerstwa dla Pokoju - PfP). Był on wykorzystywany głównie w obszarach:

 

- ciągłej prezentacji, na potrzeby całego ćwiczenia, połączonego obrazu sytuacji operacyjnej (COP), zwłaszcza w oparciu o HMS JAŚMIN;

- udostępniania - za pośrednictwem unikalnych w świecie możliwości JAŚMINA - transformacji pomiędzy różnymi wersjami programu MIP Bloku 2 i 3, a także innymi standardami, co pozwoliło na udział w scenariuszu operacyjnym znacznie większej liczbie ćwiczących komponentów narodowych;

- udostępniania na potrzeby testów rozwiązania NFFI Proven Hub jako produktu referencyjnego.

 

W toku całego CE 2011 inżynierowie spółki TELDAT w dużym zakresie udzielali profesjonalnego wsparcia technicznego organizatorom i uczestnikom przedmiotowego ćwiczenia. Zostało ono bardzo wysoko ocenione przez wymienione gremia i wydatnie przyczyniło się do realizacji jego głównych celów.

Szczegółowe informacje o zaangażowaniu i wynikach testów JAŚMINA w trakcie ćwiczenia Combined Endeavor zawarte są m.in. w bazie danych organizatora tego przedsięwzięcia, a także opracowaniach delegacji polskiej, w tym TELDAT-u.

 

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash