Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

aktualności

tu jesteś: strona główna > aktualności 2010 > 2010.05.24 - 26

Aktualności 2010

 

2010.05.24 - 26

 

Na prośbę dowódcy Wojsk Lądowych, wspólnie z innymi podmiotami przemysłu obronnego, udzieliliśmy wsparcia technicznego w trakcie przygotowań i przebiegu ćwiczenia dowódczo-sztabowego 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej pk.: BORSUK 10, przeprowadzonego w dniach 24-26 maja 2010 r. w Wędrzynie. Głównym celem tego przedsięwzięcia było przygotowanie dowództw i sztabów do planowania, organizowania i kierowania działaniami bojowymi z zastosowaniem sieciocentrycznego systemu wspomagania dowodzenia, głównie BMS JAŚMIN-FONET wraz z jego oprogramowaniem – Systemem Wspomagania Dowodzenia C3IS JAŚMIN. Komponenty te zainstalowane zostały na wozach dowodzenia i bojowych KTO ROSOMAK oraz innych pojazdach, natomiast żołnierze wyposażeni zostali w oprogramowanie DSS C3IS JAŚMIN oraz indywidualny sprzęt sieciocentryczny, m.in.: terminale taktyczne, osobiste radiostacje szerokopasmowe IP, wyświetlacze, kamery i mikrofony hełmowe.

 

Istotnym wydarzeniem w przedmiotowym ćwiczeniu było wykorzystanie w systemie, z pozytywnym skutkiem, szerokopasmowych radiostacji UKF, zwłaszcza że odbywało się to w skali dużej jednostki taktycznej. Współdziałanie BMS JAŚMIN-FONET z tymi środkami radiowymi pola walki jednoznacznie potwierdziło m.in. znacznie sprawniejszą i wydajniejszą pracę systemu niż w przypadku wykorzystania środków dotychczas stosowanych, które również sprawowały się prawidłowo. Między innymi dzięki temu na ekranach monitorów i terminali taktycznych następowało zobrazowanie na mapie położenia i ruchu wojsk oraz bieżące ich śledzenie do pojedynczego żołnierza włącznie. Pozwoliło to – zdaniem ćwiczących – m.in. na zwiększenie szybkości i podniesienie jakości podejmowania decyzji i działań, co w efekcie przekładało się na ich skuteczność i zwiększenie bezpieczeństwa żołnierzy i pojazdów.

 

Ponadto w trakcie przedmiotowego ćwiczenia potwierdzone zostały zdolności BMS JAŚMIN-FONET do współpracy z systemami rozpoznania oraz kierowania środkami walki, w tym z systemem obrony przeciwlotniczej ŁOWCZA i systemem kierowania ogniem artylerii TOPAZ. Pozyskiwany i transmitowany był również bezpośredni obraz z bezpilotowego środka latającego (opracowanego przez WB Electronics), krążącego nad pozycjami rozwiniętych wojsk.

Dowódcy korzystający z BMS JAŚMIN-FONET, w tym jego oprogramowania – SWD C3IS JAŚMIN, wyrażali zadowolenie z jego zalet i szeregu możliwości, zwłaszcza niedostępnych w dotychczas wykorzystywanych systemach. Podkreślali także jakość rozwiązań oraz dostępność nowych funkcji i narzędzi w zarządzaniu polem walki. Dowódca 11 LDKPanc gen. dyw. Mirosław RÓŻAŃSKI, oceniając zastosowanie systemu w ćwiczeniu i wskazując kierunek dalszych działań, stwierdził:
„Podjęta próba wsparcia żołnierzy urządzeniami cyfrowymi to wydarzenie przełomowe, które wskazuje na przyszłość i kierunek dalszego ich rozwoju. To droga, którą powinniśmy pójść”.

 

O udziale BMS JAŚMIN-FONET w omawianym ćwiczeniu opublikowano wiele artykułów i reportaż, głównie w poniższym czasopiśmie i witrynach internetowych:

 

 

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 

 

 

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash