BMS JAŚMIN - System Zarządzania Walką Batalionu, Kompanii, Plutonu i Drużyny

BMS JAŚMIN także jako jedyny tej klasy polski system:

 • jest w pełni polski wraz z kodami źródłowymi, optymalnie zintegrowany i wewnętrznie spójny (w zakresie sprzętu i oprogramowania), dynamicznie rozwijany i do dyspozycji wojska od ponad 10 lat;
 • jest też unikalny, w pełni interoperacyjny, wielokrotnie i wyjątkowo szeroko sprawdzony także w wiarygodnym środowisku sojuszniczym (w którym przyniósł wiele splendoru Polsce), w tym wielokroć w działaniach mobilnych;
 • dysponuje najnowszą wersją oprogramowania wsparcia dowodzenia i działania wojsk - BMS C3IS JAŚMIN oraz w pełni spójnymi z nim najnowszej generacji urządzeniami, które: mają najmniejsze gabaryty, wagę i zużycie energii oraz zapewniają ochronę informacji niejawnychwysoką odporność na uszkodzenia i warunki klimatyczne;
 • jest zunifikowany z ogromną ilością mobilnych rozwiązań JAŚMINa od kilkunastu lat z powodzeniem eksploatowanych w SZ RP i przez lata również przynoszących im dużo splendoru, także za granicą;
 • posiada pozytywne opinie i referencje eksploatacyjne ASzWoj/AON oraz certyfikaty NATO;
 • umożliwia szybką i zunifikowaną rozbudowę i/lub integrację z systemami wyższego i niższego szczebla, w tym HMS JAŚMIN (Systemem Zarządzania Walką Korpusu, Dywizji, Brygady itp. i jego HMS C3IS JAŚMIN) od lat z powodzeniem eksploatowanym w SZ RP, m.in. w najważniejszych przedsięwzięciach sojuszniczych, np. w wielu edycjach ćwiczeń: Combined Endeavor, NATO CWID, NATO CWIX, Bold Quest, ANAKONDA i ALLIED SPIRIT. W aspekcie powyższego b.ważnym jest to, że ww. BMS posiada około 80% zasadniczych funkcjonalności wspomnianego HMS;
 • ma zdolność do wykorzystania oraz integracji urządzeń utajniających wykorzystywanych w SZ RP, w tym Bramki SCIP;
 • jest dobrze znany wojsku, m.in. z uwagi na powyższe i wykorzystywanie go w kilku wojskowych laboratoriach naukowo-badawczych i szkoleniowych;
 • został opracowany i jest stale rozwijany przez największy narodowy zespół polskich inżynierów, posiadający unikalne kompetencje i doświadczenie w zakresie wojskowego IT, intensywnie zdobywane i rozwijane przez ponad 21-lat w kraju i za granicą;
 • był 12-krotnie wyróżniany, w tym w 2016 r. przez MON jako innowacyjny produkt, będący w składzie całej platformy JAŚMIN (tego typu nawet jednej nobilitacji nie ma żaden inny system C4I);
 • posiada kolejny dowód na jego istnienie w postaci poniższego najnowszego filmu o nim, którego kolejna już edycja jest również dowodem dojrzałości i rozwoju tego systemu oraz kompetencji jego producenta do efektywnej realizacji także tych procesów.