W 2021 r. także nienagannie zrealizowaliśmy kontrakty lub ich tegoroczne etapy

Drukuj

Było ich 19 i dotyczyły dostaw / realizacji dla Kontrahentów krajowych oraz zagranicznych (też wielu liczących się przedsiębiorstw, instytucji naukowo-badawczych i dydaktycznych, w tym NCBR) wysoce specjalistycznych projektów, produktów oraz usług z zakresu wojskowego ICT. Tradycyjnie wykonaliśmy je bez uwag Zamawiających i przed terminem, pomimo nadal trwającej pandemii oraz niekorzystnych zjawisk z tym związanych. Tym samym, m.in. jako podmiot o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, również tym razem spełniliśmy najważniejszą / służebną misję naszej działalności i przysporzyliśmy wymiernych korzyści w skali narodowej oraz sojuszniczej, także dla Skarbu Państwa.

Główne z ww. umów / zamówień (często wieloletnich) odnosiły się i/lub dotyczą: