Kolejne Węzły Teleinformatyczne niedługo trafią do SZ RP

Drukuj

Odbędzie to się w wyniku finalizacji kolejnych dostaw tego innowacyjnego i kilkukrotnie już nagrodzonego Sprzętu Wojskowego. Jest to nowe SpW, którego pierwsze egzemplarze trafiły do Naszego Wojska w 2019 i następne w 2020 roku. Tradycyjnie realizowane są one – podobnie jak przez 25 lat TELDAT wykonywał wszystkie dotychczas zawarte kontrakty krajowe i zagraniczne – w pełni zgodnie z harmonogramem i wymaganiami Zamawiającego - polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej.

To SpW zaraz po jego powstaniu i w kolejnych dwóch latach otrzymało wysokie oceny różnych ważnych gremiów i środowisk, których efektem były m.in.:

W kontekście powyższego ważnym jest, że omawiane nowej generacji WTi powstały na bazie bogatego i unikalnego doświadczenia TELDAT, zdobytego (także za granicą, w tym na wielu teatrach działań wojskowych), m.in. w trakcie: długoletniej eksploatacji i rozwoju Węzłów Teleinformatycznych JAŚMIN (również przeznaczonych dla żołnierza i pojazdów) oraz realizacji szkoleń ich obsług, administratorów i remontowców. Warto przy tym wspomnieć, że rozwiązania te przez wiele lat również uzyskiwały wysokie oceny w kraju i za granicą oraz były wielokroć wyróżniane i nagradzane, w tym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako najbardziej zaawansowane wyroby techniki wojskowej.