Pomimo pandemii TELDAT nienagannie realizuje kontrakty

Drukuj

Pomimo tego globalnego i groźnego zjawiska oraz wielu trudności z nim związanych nadal wzorowo i terminowo realizujemy wiele istotnych oraz dużych projektów i tym samym m.in. jako podmiot o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym spełniamy najważniejszą / służebną misję naszej działalności. Zasadnicze z tych ważnych wieloletnich przedsięwzięć są wykonywane m.in. dla Sił Zbrojnych RP i dotyczą: