Nasz bezkonkurencyjny BMS podczas MSPO 2015

W dniach 01-04.09.2015 r. podczas XXIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach w szerokim zakresie praktycznie prezentowaliśmy System Zarządzania Walką Szczebla Batalionu oferowany przez narodowe Konsorcjum BMS, który był eksponowany w pięciu wykonaniach, w tym: w pojeździe, na trenażerze KTO Rosomak oraz w postaci laboratorium szkolno-treningowego, składającego się z zestawów wyposażeń systemów BMS przeznaczonych dla dowódców batalionu, kompanii, plutonu itp.

Rozwiązanie to cieszyło się autentycznym dużym zainteresowaniem m.in.: przedstawicieli władz państwowych na czele z Prezydentem RP i Szefem BBN, dowódców i żołnierzy różnych szczebli, struktur oraz rodzajów wojsk i służb, przedstawicieli Pionu Uzbrojenia i Modernizacji MON oraz członków Rady Programowej MSPO 2015, a także delegacji zagranicznych. W wielu przypadkach potwierdzali oni, że jest to jedyny realnie istniejący i działający system tej klasy. Zaświadcza o tym również ósme wyróżnienie naszego BMS, jako istotnego komponentu teleinformatycznego Mobilnego Węzła Łączności, nagrodzonego Defenderem.

Na powyższą ocenę Systemu Zarządzania Walką Szczebla Batalionu oferowanego przez narodowe Konsorcjum BMS miały zapewne wpływ następujące poniższe zasadnicze fakty i niepowtarzalne walory naszego BMS:

Serdecznie dziękujemy wszystkim Gościom za odwiedzenie naszego stoiska. Dziękujemy również naszym Konsorcjantom za efektywne współdziałanie w przygotowaniu ekspozycji i jej prezentowaniu.